Dari Pulau Pinang Ke Kelantan “Bekas Guru Kristian,Memilih Untuk Memeluk Agama Islam Krnaa…”

0
Dari Pulau Pinang

Hidayah Milik Allah.

Muhammad Nabil Ashraf Abdullah, 32, atau nama as4lnya, Isaac Ong Chen, seorang pemuda Cin4 dari Pulau Pinang yang baru mem3luk Islam dua tahun lalu,

kini dalam misi mendap4tkan kelulusan tinggi dalam peng4jian 4gama demi memikat h4ti ibunya kepada agama fitr4h ini.

Beli4u mengucap dua kalim4h syahadah pada Ogos 2017 setelah 11 tahun mem3ndam hasrat tersebut kerana bimb4ng dengan pandangan masyar4kat sekeliling.

Muhammad Nabil Ashraf Abdullah

Berpindah ke Kelantan bel4jar Islam

Lelaki berbadan teg4p ini berkata, sebulan selepas berg3lar seorang muslim,

dia berpindah ke Kelantan dan mula belajar di Madrasah Pengajian Islam (MPI) di Kok Lanas di sini atas cad4ngan ustaz di pejabat 4gama Pulau Pinang.

“Saya melet4kkan jawatan sebagai penol0ng pengurus sebuah kedai buku popular di Pulau Pinang dan kini menjadi pelajar t3rtua di MPI tetapi saya tidak kis4h, saya perlu keluar dari Pulau Pinang kerana suasana di sana tidak s3suai jika mahu mendalami 4gama.

“Kebanyakan orang Cin4 di sana masih mempunyai pand4ngan buruk tent4ng Islam malah mereka angg4p bila seseorang masuk Islam seolah-olah keluarganya sudah kem4tian anak,”katanya ketika ditemui di MPI di sini kelmarin.

MPI atau lebih diken4li dengan nama Pusat Latihan dan D4kwah Orang Asli (PULDOA) adalah sebuah institvsi di bawah Islamic Outreach Angkatan B3lia Islam Malaysia (ABIM) Kelantan,

yang meny3diakan pendidikan asas 4gama kepada anak Orang Asli, mual4f serta gol0ngan yang tercicir dari arus p3ndidikan perdana bermula dari usia 12 tahun.

Ibu sedar dia mem3luk Islam

Sementara itu, Muhammad Nabil Ashraf berkata, dia merup4kan anak tungg4l dan semasa di Pulau Pinang dia tinggal bersama,

ibunya, Tan Ah Ngan, 74, manakala ayahnya pula sudah m3ningg4l duni4 empat tahun lalu.

Katanya, ibu kesayangannya itu sed4r dia sudah mem3luk agama Islam tetapi tidak mahu m4klumat itu diketahui s4nak saudara dan rakan-rakan kerana m4lu.

“Ibu saya beragama Buddha tetapi dia tidak kis4h pun dahulu semasa saya meng4nut agama Kristi4n malah saya pernah bertug4s jadi guru Kristi4n mengajar kanak-kanak di ger3ja.

“Sebaliknya bila dia dapat tahu saya menjadi Islam dia men4ngis kerana padanya dia sudah tidak ada anak yang akan ‘semb4hyang’ kepadanya apabila dia m3ningg4l duni4,” katanya.

Muhammad Nabil Ashraf berkata, sikap skeptik ibunya kepada agama Islam mendorongnya untuk mengambil subjek Pendidikan Islam dan Tasawur dalam,

peperiksaan ul4ngan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) secara persendirian tahun ini supaya beroleh pelu4ng mel4njutkan pengajian lebih tinggi dalam bidang 4gama.

“Ibu saya seorang yang mem4ndang kepada kelulusan ‘sijil’, makn4nya kita kena menjadi seor4ng yang mempunyai kel4yakan untuk berd4kwah kepadanya,”katanya.

Menyempurn4kan ibad4h pu4sa
Dalam pada itu, Muhammad Nabil Ashraf berkata, jika pada tahun lalu dia hanya mampu berpu4sa 15 hari pada bulan Ramadan,

kali ini dia berh4rap dapat meny3mpurnakan ib4dah pu4sa selama sebulan dengan sempurna.

“Walaupun saya belajar di sini bersama adik-adik yang jauh lebih muda, tetapi saya tidak rasa tert3kan kerana cab4ran di mana-mana tempat pun sama.

“Saya masih lagi belajar buku Iqra’ tahap empat dan mendapat pertol0ngan dari adik-adik di sini untuk membaca al Quran,”katanya.

Sumber : Utusan, HarianMetro Via

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.